Voldoen aan wensen en eisen van de stakeholders

 


Het consequent voldoen aan eisen en ingaan op toekomstige behoeften en verwachtingen levert een uitdaging op voor organisaties die zich in een steeds meer dynamische en complexe omgeving bevinden.

De ISO 9001 maakt gebruik van procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cylus en riscogebaseerd denken omvat.

Door de PDCA-cyclus kan een organisatie zorgen dat de processen over afdoende middelen beschikken en op toereikende wijze gemanaged worden en dat verbeterkansen vastgesteld worden en daar iets mee wordt gedaan.

Risico gebaseerd denken maakt dat de organisatie preventieve maatregelen kan nemen om de negatieve effecten van afwijkingen te minimaliseren en maximaal gebruik te maken van kansen die zich voordoen.

Voor onze aanpak kunt u contact met ons opnemen