Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

Een kwaliteitsmanagementsysteem is ene hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren met als gevolg tevreden klanten.

Binnen HKZ heeft elke branche eigen, specifieke eisen, naast het algemene organisatiedeel. HKZ is veelal gebaseerd op ISO 9001:2015 (behalve HKZ Kleine Organisaties).

De HKZ-normen hebben beterekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

Wij bieden u een passend aanbod om tot certificering op een van de HKZ normen te komen:

1. Als eerste kijken we met u welke certificatieschema het beste bij u past; Heeft u een kleine organisatie, of wilt u een specifieke norm?

2. Vervolgens stellen we gezamelijk een maatwerktraject vast, zodat u precies weet wat nog nodig is, welke hulp u daarbij van ons krijgt en hoeveel dat gaat kosten