Begeleiding bij certificering​ | ISO of HKZ

Begeleiding bij certificering

Begeleiding bij certificering is waar we écht goed in zijn

Wordt dit voor de organisatie de eerste certificering? Of dient een reeds bestaand managementsysteem verbeterd te worden? Is er reeds kennis in huis?

Het gehele certificeringstraject tot aan de externe audit kan bij VMB – Consult ondergebracht worden maar ondersteuning is ook mogelijk.

Agency-1

Werkwijze bij certificering

Nulmeting

Met een nulmeting wordt bepaald waar de organisatie staat ten opzichte van de norm.

Interim management

Het implementeren of uitbesteden van het beheer van het management systeem ontzorgt de organisatie.

Ondersteuning

Borg dat de organisatie over een actief en goed functionerend managementsysteem blijft beschikken. Met coaching worden alle medewerkers co-eigenaar van kwaliteitsbeleid.

Klaar om jouw kwaliteit naar een hoger niveau te tillen?