BlogBlog

Transitie HKZ-norm 2010
naar 2021

 

Over iets minder dan een jaar is het
zover: er komt een einde aan de overgangsperiode van de HKZ-norm Kleine organisaties
2010 naar de versie van 2021. Op 5 oktober 2023 vervallen alle certificaten die
gebaseerd zijn op de oude HKZ-norm. Wat zijn de belangrijkste veranderingen van
deze norm? En: kunt u deze transitie nog op tijd starten? In dit artikel nemen
we u mee in de overgang naar de actuele HKZ-norm.

Waarom is de HKZ-norm voor Kleine
Organisaties 2010 geactualiseerd?

De HKZ-norm voor Kleine organisaties is
aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Dit
zorgt ervoor dat organisaties in de nieuwe norm alleen hoeven vast te leggen
wat strikt noodzakelijk is om de zorg goed uit te voeren.

Wat zijn de grootste veranderingen in de
norm HKZ Kleine Organisaties 2021?

Een van de meest opvallende veranderingen
in de HKZ-norm van 2021, is de indeling van de hoofdstukken. Waar de norm bij
de HKZ Kleine Organisaties 2010 nog negen hoofdstukken kende, is dit bij de HKZ
Kleine Organisaties 2021 gereduceerd naar de onderstaande vier:

§  Hoofdstuk 1 – Randvoorwaarden voor goede zorg- en dienstverlening

§  Hoofdstuk 2 – Afspraken over zorg- en dienstverlening

§  Hoofdstuk 3 – Cliënt

§  Hoofstuk 4 – Leren en verbeteren

Norm-inhoudelijk hebben er ook wat
veranderingen plaatsgevonden. Zo wordt er in de nieuwe norm aan organisaties
gevraagd om niet alleen na te denken over de zorg die geleverd kan worden, maar
ook over alle zorg die een organisatie niet in staat is om aan te bieden. Dit
zie je terug in het onderdeel ‘uitsluitingscriteria’. Ook is de contextanalyse
toegevoegd, waarbij het in kaart brengen van alle invloeden op de organisatie
en het formuleren van maatregen ter anticipatie op deze invloeden centraal
staat.

Nieuw
deel HKZ 143:2021

1.1 Contextanalyse

1.4 Houding, leiderschap en cultuur

4.2 Inspraak en medezeggenschap

4.4 Ervaringen van medewerkers

 

Ingewikkeld? VMB-Consult staat voor u
klaar!

Bij het succesvol opzetten of verbeteren
van een managementsysteem komt veel kijken. Vooral als een norm gewijzigd is,
is dat het moment om met verbetertools aan de slag te gaan. VMB-Consult helpt
organisaties bij de transitie voor de vaste lage prijs van € 495,- exclusief
BTW. In een online bijeenkomst wordt er gezamenlijk een kwaliteitshandboek gemaakt
die volledig aan de nieuwe norm voldoet. De organisatie gaat vervolgens zelf
aan de slag met de implementatie. Op een later moment helpen we bij de
organisatiebeoordeling. Daarmee is de organisatie helemaal klaar voor de
externe audit.

 

Transitie naar de nieuwe norm lastig werk?
Met VMB-Consult sta je ijzersterk!

maak kennis

Hoe kan ik beginnen?

Zoals boven in ons stappenplan omschreven is een intakegesprek het startpunt. De keuze voor de norm, de verwachte doorlooptijd van het implementatietraject, de kosten en andere zaken bespreken we in dat gesprek.
Wil je eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Laat het ons weten en vul het formulier hiernaast in.

Contactformulier