HKZ Kleine Organisaties | Binnen één dag gecertificeerd | Volwaardige HKZ norm

Normen

HKZ Kleine organisaties

In één dag begeleiding kan een organisatie door VMB - Consult naar de HKZ KO certificering geholpen worden. Dit is in Nederland een uniek aanbod.

Eén dag begeleiding betekent weliswaar niet dat de organisatie zelf in 1 dag klaar is. Maar met begeleiding van VMB - Consult krijgt het team een training van 6 uur. Deze richt zich op het handboek op basis van de template van VMB - Consult met alle benodigde formulieren voor bijvoorbeeld klachten, incidenten en calamiteiten. Maar ook onderdelen zoals personeelsbeleid komen aan bod.
In dit dagdeel wordt alles behandeld en besproken wat norm verwacht en wat voor de bijkomende wet en regelgeving geregeld moet worden.

Na een aantal weken volgt op afstand in een telefoongesprek of webinar van 1 uur de organisatiebeoordeling. In de tussenliggende periode kan uw organisatie zelf aan het werk, bijvoorbeeld met de leveranciersbeoordeling of de implementatie van de incident-registratie-methode.
Less = more: in 1 dag kan de organisatie klaar zijn voor HKZ KO

In 2021 is de norm herzien! Lees hier meer.

Voorwaarden HKZ kleine organisaties

HKZ Ko via VMB - Consult

HKZ Kleine organisaties is een opstap norm, maar ook een volwaardige HKZ norm die relatief makkelijk te behalen is. Deze norm is niet compatibel met de ISO 9001:2015 en is alleen van toepassing als uw organisatie aan de voorwaarden voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 1. Maximaal 10 FTE
 2. Eén management, één vestiging
 3. Ingeschreven in de KvK

HKZ binnen één dag

Met de less = more aanpak van VMB – Consult kunt u snel en eenvoudig certificeren voor HKZ KO. Minder documenten, geen “lijstjes om de lijstjes”, minder tijdsbelasting en toch een volledig  managementsysteem conform alle audit-onderdelen.

Vaste lage prijs

Heeft u een beperkt budget voor het certificeren? HKZ KO begeleiding bij VMB – Consult is beschikbaar voor een vaste lage prijs van € 1.495. Wij begeleiden u van begin tot eind. 

Garantie

VMB  – Consult begeleidt op basis van audit-vereisten. Vanuit een praktische, no-nonsense aanpak hebben we vele zorginstellingen geholpen bij de HKZ KO certificering. Wij garanderen dat u klaar bent voor de audit en daarmee praktisch zeker uw certificering haalt. 

Lees hier ervaringen van enkele klanten die u zijn voorgegaan. 

Maximaal aantal medewerkers

Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of – gehuurd worden. Voor het vaststellen van het aantal fte kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dat over dat jaar worden berekend

Management

Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze. 

Het komt voor dat
kleine organisaties functioneren onder een stichtingsbestuur op afstand of
een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met
managementtaken, telt dit niet mee voor het aantal fte.

Eén vestiging - één management

De organisatie kent één vesting en één management maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren. Een vestiging is de plaats waar het laagst mogelijk managementniveau aanwezig is dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen.

Hierbij kan worden
gedacht aan de fysiotherapeut, die zijn werkzaamheden in meerdere verpleeghuizen verricht of de mobiele thuisverzorger, die van de ene naar de andere cliënt rijdt.

KvK inschrijving

De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

HKZ Kleine Organisaties wordt onder accreditatie
van de Raad voor Accreditatie uitgegeven door een Certificerende Instelling. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren erkennen deze norm.

 

 • HKZ in één dag

  Hoe het kwaliteitssysteem bijdraagt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering

 • HKZ in één dag

  Hoe HKZ in één dag de beste aanpak was voor de certificering HKZ Kleine Organisaties

 • HKZ in één dag

  Hoe een dagbesteding aan de hand van het HKZ handboek de certificering deed

 • Van HKZ naar ISO 9001

  Lees over de groei-ontwikkeling van een zorgbedrijf

 • HKZ met het VMB - Consult handboek

  Geerlings & Benard is een ervaren organisatie in de jeugdzorg. Certificering ging met met de HKZ in één dag van VMB - Consult op basis van het standaard HKZ handboek.

 • Ambulante zorg en meer

  Met VMB - Consult zijn we direct aan de slag gegaan voor het oplossen van onze tekortkomingen en hebben ons certificaat alsnog snel behaald.

Geen lijstjes om de lijstjes

Vaste lage prijs van € 1.495

Specialist in de zorg

Up2date normkennis

0 +
Jaar in kwaliteit
0 +
Multi-site trajecten
0 +
Tevreden klanten per jaar
0
Klanttevredenheid 2022

Wat is het verschil tussen ISO en HKZ ?

ISO hanteert een vaste structuur waarbij de hoofdstukken 4 t/m 9 gaan over hoe de organisatie is vormgegeven. Hoofdstuk 10 beschrijft het plan voor oplossingen en verbeterpunten.

De HKZ normen volgen over het algemeen de ISO-structuur (met uitzondering van HKZ KO en HKZ Zorg & Welzijn).

HKZ heeft de ISO norm per sector vertaald naar de Nederlandse zorg. Zo bevat de HKZ norm voor de Kraamzorg bijvoorbeeld een set aan formulieren en prestatie indicatoren. HKZ schema’s schrijven dus in meer detail voor hoe een organisatie haar managementsysteem moet inrichten om in aanmerking te komen voor een HKZ-certificering.

de voordelen

Wat zijn de voordelen van het behalen van een HKZ Kleine Organisatie certificaat?

Als een zorgorganisatie meer keuzevrijheid wil bij het inrichten van het managementsysteem dan is ISO 9001:2015 een prima alternatief. De organisatie moet wel voldoen aan dezelfde normstructuur maar heeft meer keuzevrijheid bij de inrichting van het managementsysteem.
Het accent tijdens een audit verschuift dan bijvoorbeeld meer naar de vraag hoe prestatie-indicatoren gebruikt worden.

Wat kost een HKZ Kleine organisatie certificering?

Over de kosten is VMB – Consult helder. De kosten hangen af van een aantal vragen zoals of er al een bestaand managementsysteem is of dat een nieuw systeem moet worden opgezet. De investering voor HKZ Kleine organisatie kan dan meestal ook beperkt worden. Zie voor de kosten van VMB – Consult de pagina Tarieven. 

maak kennis

Hoe kan ik beginnen?

Zoals boven in ons stappenplan omschreven is een intakegesprek het startpunt. De keuze voor de norm, de verwachte doorlooptijd van het implementatietraject, de kosten en andere zaken bespreken we in dat gesprek.
Wil je eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Laat het ons weten en vul het formulier hiernaast in.

Contactformulier