Normen

HKZ certificering

Een managementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren met als gevolg tevreden klanten.

In 6 stappen naar certificering

Hoe bereid je jouw organisatie voor op een HKZ certificering?

Als kleine organisatie (tot 10 fte) kan je kiezen voor HKZ Kleine organisaties. Is de organisatie groter dan dat, dan zijn er een aantal mogelijkheden:
– ISO 9001 (algemene kwaliteitsnorm)
– NEN-EN-15224 (ISO 9001 met de 11 gezondheidskenmerken)
– HKZ sectornorm (gebaseerd op ISO 9001 met sectorspecifieke eisen voor welke informatie moet worden vastgelegd).

-HKZ Zorg en Welzijn (voor sector-overstijgende dienstverlening bij behandeling en begeleiding in de zorgsector)

Nog geen keuze gemaakt welke norm het beste bij u past, maak een afspraak voor een nulmeting

Begeleiding bij HKZ certificering

In 4 dagen begeleiden we organisaties naar certificatie:

 

  • Dag 1: Beleid en organisatie; gezamenlijk maken we een overzicht van de organisatie en de eisen die aan de organisatie gesteld worden. Risico’s en kansen voor de organisatie worden besproken en doelen worden vastgesteld
 
  • Dag 2: Primaire en ondersteunende processen opstellen.
 
  • Dag 3: Interne audit; de thermometer in de organisatie, hoe staat de organisatie ervoor? Is de organisatie klaar voor certificering?
 
  • Dag 4: Directiebeoordeling; een beoordeling door bestuur of directie van het managementsysteem, is het effectief, moeten er zaken bijgesteld worden?

 

Optioneel begeleiden we de externe audit. Omdat we de taal van de auditoren beheersen, kunnen we helpen bij de vertaling naar de praktijk. Als er tekortkomingen uit de audit zouden komen, dan helpen we gelijk met het plan van aanpak.

Jaar in kwaliteit
0 +
Multi-site trajecten
0 +
Tevreden klanten per jaar
0 +
Klanttevredenheid 2022
0

Wat is het verschil tussen HKZ en ISO?

ISO hanteert een vaste structuur waarbij de hoofdstukken 4 t/m 9 gaan over hoe de organisatie is vormgegeven. Hoofdstuk 10 beschrijft het plan voor oplossingen en verbeterpunten. De HKZ normen volgen over het algemeen de ISO-structuur (met uitzondering van HKZ KO en HKZ Zorg & Welzijn). HKZ heeft de ISO norm per sector vertaald naar de Nederlandse zorg. Zo bevat de HKZ norm voor de Kraamzorg bijvoorbeeld een set aan formulieren en prestatie indicatoren. HKZ schema’s schrijven dus in meer detail voor hoe een organisatie haar managementsysteem moet inrichten om in aanmerking te komen voor een HKZ certificering.

de voordelen

Wat zijn de grootste voordelen van het behalen van een HKZ certificaat?

Als een zorgorganisatie meer keuzevrijheid wil bij het inrichten van het managementsysteem dan is ISO 9001:2015 een prima alternatief. De organisatie moet wel voldoen aan dezelfde normstructuur, maar heeft meer keuzevrijheid bij de inrichting van het managementsysteem.
Het accent tijdens een audit verschuift dan bijvoorbeeld meer naar de vraag hoe prestatie-indicatoren gebruikt worden.

Wat kost HKZ certificering?

Over de kosten is VMB – Consult helder. De kosten hangen af van een aantal vragen; zoals of er al een bestaand managementsysteem is, of dat een nieuw systeem moet worden opgezet. De investering kan ook beïnvloed worden door het willen voldoen aan meerdere normen zoals voor Informatiebeveiliging (ISO 27001 of NEN 7510). U krijgt dus altijd een offerte op maat, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

maak kennis

Hoe kan ik beginnen?

Zoals in ons stappenplan omschreven is een intake gesprek het startpunt. De keuze voor de norm, de verwachte doorlooptijd van het implementatietraject, de kosten en andere zaken bespreken we in dat gesprek. Wil je eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Laat het ons weten en vul het formulier hiernaast in.

Ik wil graag kennismaken