Normen

ISO 14001 - milieumanagement

De milieuprestaties van een organisatie kunnen meetbaar aangetoond worden met behulp van het ISO 14001 certificaat. De prestaties kunnen betrekking hebben op allerlei milieuaspecten zoals omgaan met afval, geluidsoverlast, lucht- of bodemverontreiniging, verbruik van water/brandstof of energie maar kan ook gaan over de opslag of het gebruik van gevaarlijke stoffen.

De drie pijlers van milieubeleid

Hoe de organisatie milieuaspecten borgt, hoe de organisatie relevante milieuwetgeving naleeft én hoe de organisatie haar prestaties op milieugebied continue verbetert zijn bij VMB – Consult de drie pijlers voor het ISO 14001 managementsysteem.

Voordat een organisatie zich kan certificeren voor ISO 14001 zijn een aantal stappen nodig:

1. Analyse of inventarisatie: 

Een 0-meting van het milieubeleid van de organisatie en haar milieudoelstellingen. Hierbij inventariseren we of de bestaande documentatie al aan de norm en de wet- en regelgeving voldoet. 

2. (Her)inrichten managementsysteem: 

Vaststellen van de stakeholderseisen, (kritische) milieurisico’s, het beoordelen van (kritische) leveranciers, overzicht van milieu-indicatoren (bv milieuwetgeving, milieu registers), maatregelen monitoren (meten en bewaken van de resultaten) bijvoorbeeld op basis van het Milieu Aspecten Register.

3. Uitvoeren interne audit:

De jaarlijkse interne audit is bedoeld om de werking en de effectiviteit van het managementsysteem te toetsen. Het geeft de organisatie mogelijkheden tot verbeteren.

4. Directiebeoordeling

Met de jaarlijkse directiebeoordeling stelt u de effectiviteit van de maatregelen vast en stelt u het managementsysteem bij om aan de doelstellingen te voldoen.

5. Certificerende audit:

Als u voldoet, ontvangt u het certificaat als bewijs dat u een werkend milieumanagementsysteem heeft

Jaar in kwaliteit
0 +
Multi-site trajecten
0 +
Tevreden klanten per jaar
0 +
Klanttevredenheid 2022
0
de voordelen

ISO 14001 - aantoonbaar beter!

Omdat ISO 14001 sterk gericht is op het aantoonbaar maken van continue verbeteringen, krijgt de organisatie met het nieuwe managementsysteem grip op de maatregelen die de duurzaamheid van de organisatie vergroten of juist de belasting van het milieu beperken. ISO 14001 is ook ideaal om gecombineerd te worden met ISO 9001.

Kan ik ISO 14001 goed combineren met ISO 9001?

Waar ISO 9001 zich richt op de managementcyclus van een organisatie, voegt ISO 14001 verbeteringen toe met betrekking tot het milieubeleid van de organisatie. Een certificering voor milieubeleid is daarom perfect te combineren met een ISO 9001 certificering voor het kwaliteitsbeleid.

maak kennis

Eerste stap naar ISO 14001

Telefonisch of door middel van een 1-op-1 webinar is is een kosteloos kennismakingsgesprek mogelijk. Neem contact met ons op om uw vragen, uitdagingen of knelpunten aan te geven en we plannen geheel vrijblijvend intake-gesprek.

Ik wil graag kennismaken